A+ A A-

O nás - MŠ Havlíčkova

Mateřská škola Opava, Havlíčkova se nachází v centru města, v klidném prostředí, (vedle kina Elektra), uprostřed kvetoucí zahrady, vybavené průlezkami, houpačkami a klouzačkou, lavičkami. Zahrada MŠ je zpřístupněna veřejnosti denně od dubna do října v odpoledních hodinách. Naše MŠ je školou čtyřtřídní se dvěmi odloučenými pracovišti.

Postavička Kašpárka, která je motivačním prvkem výchovně vzdělávacího programu naší MŠ, provází děti během denních činností, vítá je při vstupu do budovy školy a je zastoupena v logu naší školy. Hlavní úkoly jsou podrobně zpracovány v Školním výchovně vzdělávací programu školy.

MŠ upřednostňuje řadu nevšedních forem a metod práce. Děti se seznamují s novými metodami v zájmových činnostech. Své hudební a rytmické cítění mohou rozvíjet v dětském sborečku Rolnička, nebo v kroužku Živé bubny. Tanečky pro Malenky a Malečky jsou určeny všem dětem, které rády tančí. Kladný vztah k přírodě a ochraně životního prostředí děti získají v kroužku Kašpárek v přírodě. Podporujeme zdravý tělesný vývoj dítěte prostřednictvím cvičení na míčích a dětského aerobiku a ve cvičení s Kačkou. V kroužku Šikovné ručičky děti získají praktické dovednosti.  Každoročně pořádáme pro předškolní děti školu v přírodě. Navštěvujeme s dětmi solnou jeskyni. Děti od 5 let získávají své první zkušenosti na ledě při bruslení. Pro děti s vadou řeči nabízíme logopedickou nápravu pod odborným vedením.

Naše MŠ se účastní projektu OPVVV.

Přihlásit nebo Registrovat