A+ A A-

O nás - MŠ Milostovice

MŠ Opava-Milostovice je odloučené pracoviště MŠ Opava, Havlíčkova.
Je umístěna v samostatné budově, obklopena prostornou školní zahradou, která svým uspořádáním zcela vyhovuje celodennímu pobytu dětí venku. Koncepce školy navazuje na „Zdravý životní styl“ ve spolupráci s rodinou a základní školou. MŠ nabízí dětem plavání, bruslení, hasičský kroužek. Své pěvecké dovednosti uplatňují ve sborečku Skřítci. MŠ je nedílnou součástí kultury obce Milostovice.

Charakter mateřské školy:

Naše mateřská škola (MŠ (je odloučeným pracovištěm MŠ Opava – Havlíčkova 4. Jsme jednotřídní MŠ rodinného typu s počtem 25 zapsaných dětí. MŠ je umístěna v samostatné budově, součástí mateřské školy je prostorná školní zahrada, vybavena pískovištěm, houpačkami, průlezkami, kladinou a zahradní besídkou. Zde mají děti dostatek možností k rozličným pohybovým aktivitám. V závěru školního roku pobývaly děti na zahradě od ranního příchodu do MŠ.

V naší MŠ pracujeme dle ŠVP nazvaného „ Skřítci a barvy kolem nás „. Hlavním motivačním prvkem jsou skřítci. Protože jsme „vesnická „ škola mnohé činnosti provádíme v přírodě (okolí MŠ, školní zahrada, les ve Stěbořicích.... (.

Tradice mateřské školy a obce:

Tradice školy je dlouholetá. Mezi již tradiční akce patří:

 • Drakiáda
 • Podzimní výstavka(výrobky z přírodnin )
 • Mikulášská nadílka
 • Besídka a vánoční tvoření v MŠ
 • Maškarní karneval v MŠ
 • Zahradní slavnost (zajíčkova nadílka)
 • Vystoupení dětí ke Dni matek
 • Rozloučení se školáky, opékání, noční spaní v MŠ
 • Jazykový kroužek anglického jazyka
 • Bruslení dětí na Zimním stadionu v Opavě (září- březen)
 • Plavání v Městských lázních v Opavě (březen – květen)
 • Bruslení starších dětí na kolečkových bruslích (asfaltové hřiště v obci)
 • Divadelní představení v naší MŠ nebo v MŠ ve Vlaštovičkách
 • Výchovný koncert (starší děti)
 • Účast ve výtvarných soutěžích
 • Společné výlety po okolí

Také naše obec má své dlouholeté tradice, kterých se společně s rodiči a dětmi účastníme:

 • „Slet čarodějnic"
 • Lampionový průvod
 • Masopustní průvod obcí
 • Obecní ples
 • Hasičské soutěže v obci (soutěží také děti z naší MŠ)

Přihlásit nebo Registrovat