A+ A A-

Aktuality MŠ Havlíčkova

Kroužky a zájmová činnost

Zájmová činnost  (zdarma)

SBOREČEK "ROLNIČKA" - pěvecký kroužek pod vedením Pavlíny Spívalové

každé liché pondělí od 15.00 do 15.30

začínáme 9.10.2017

"ČÁRY, MÁRY, KLIKYHÁKY" - výtvarný kroužek pod vedením Dominiky Franerové

každou lichou středu od 14.30 do 15.30

začínáme 11.10.2017

"KAŠPÁRCI V PŘÍRODĚ" - přírodovědný kroužek zaměřený na environmentální výchovu pod vedením Markéty Langrové

každé sudé pondělí od 14.30 do 15.30

začínáme v 2.10.2017

"CVIČENÍ S KAČKOU" - pohybový kroužek s netradičními tanečními prvky

každá sudá středa od 15.00 do 15.30

začínáme 4.10.2017

"DIVADÉLKO KAŠPÁREK" - dramatický kroužek pod vedením Veroniky Chovancové

sudý čtvrtek od 15.00 do 15.45

(zatím nenaplněn)

 

Aktivity hrazené rodiči

Gymnastika Špičková

Angličtina EYMO - každé pondělí od 10.45 do 11.30 pod vedením Kateřiny Moore

Jóga EYMO - každý čtvrtek od 7.00 do 7.30 pod vedením Kateřiny Moore

 

 

 

Plánované akce na školní rok 2017/2018

ŘÍJEN

Od 23.10. vyhlašujeme soutěž o nejkrásnějšího Podzimníčka, kterého vyrobí rodiče i s dětmi a přispějí tak ke kouzelné atmosféře nadcházejícího podzimu v naší školce. 31.10. bude tato akce zakončena lampionovým průvodem rodičů s dětmi. Podrobnosti budou upřesněny na jednotlivých třídách.

PROSINEC

14.12 se uskuteční "Vánoční" dílničky"

ÚNOR

Karneval tentokrát proběhne v dopoledních hodinách v rámci školky

BŘEZEN

Uskuteční se společný projekt ZŠ Mařádkova a ZŠ. T.G.Masaryka ve spolupráci s naší mateřskou školou

28.3.2018 - proběhnou oslavy 60let naší mateřské školy

DUBEN

VELIKONOCE - "Hledání zajíčka v trávě"

KVĚTEN

Besídky ke Dni matek

Škola v přírodě - chata Brans v Malé Morávce

ČERVEN

Oslava Dne dětí

Rozloučení se školáky + spaní ve školce

Společný výlet celé MŠ

 

 

Focení dětí

8.9. od 8.00 hod. proběhne focení dětí s podzimní tématikou

15.11. od 8.00 hod proběhne focení dětí s vánoční tématikou ( Fotodienst Brno)

Schůzka Klubu rodičů

Schůzka Klubu rodičů se uskuteční v úterý 19.9. v 15.30 hod. Rodiče budou seznámeni s novými učitelkami, s novými pravidly vyplývajícími z nového zákona, který stanoví povinnou předškolní docházku, začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (tzv. inkluzi) a přijetí dvouletých dětí k předškolnímu vzdělávání. Dále rozhodnou o výši příspěvku do Klubu rodičů a budou seznámeni s výsledky jeho hospodaření za uplynulý školní rok. Budeme rádi za jakékoliv podněty a připomínky či dotazy vztahující se k provozu naší MŠ či naší práci. Účast všech rodičů je velmi důležitá!

Přihlásit nebo Registrovat