A+ A A-

Žádost k prázdninové docházce do MŠ

Podepsané a orazítkované žádosti, k prázdninové docházce dítěte, si žádejte u ředitele školy, statutárního zástupce a u odloučených pracovišt u vedoucích učitelek. Termín pro podání žádosti k prázdninovému provozu byl stanoven od 13.5. 2020 do 29.5.2020. Žádosti prosím vhazujte do poštovní schránky na budově školy, zasílejte naskenované emailovou adresou nebo datovou schránkou. Na žádosti není nutné potvrzení děského lékaře, neboť razítko ředitelky školy je známkou toho, že jste již jednou razítko na žádosti předložili.

Rozpis prázdninového provozu naleznete v sekci úřední deska.

Přihlásit nebo Registrovat