A+ A A-

Vítáme rodiče a děti v novém školním roce 2021/2022

 

Milé děti a rodiče, vítáme Vás po prázdninách v naší Mateřské škole

Ve středu 1. 9. zahájení nového školního roku s Kašpárkem

Děti se scházejí v 1. třídě od 6.00 hodin a ukončení provozu ve 3. třídě 16,30 hodin.

Úplata v letošním školním roce bude 500 Kč. Variabilní symbol bude k dispozici u učitelek ve třídě.

Prosíme rodiče, aby dětem do MŠ nedávali hračky a plyšáky- preventivní opatření před Covid- 19.

Rodiče při vstupu do budovy budou používat respirátor na zakrytí úst a nosu. Zákaz vstupu dětí s příznaky onemocnění (má- li dítě chronickou rýmu, musí předložit od lékaře potvrzení). 

Děkujeme všem zákonným zástupcůmlogo havlickova

ředitelka Ludmila Knoppová

 

Přihlásit nebo Registrovat