A+ A A-

O nás - MŠ Havlíčkova

MŠ Havlíčkova je školou čtyřtřídní s celodenním provozem a kapacitou 100 dětí, se dvěma odloučenými pracovišti v Milostovicích (25 dětí) a ve Vlaštovičkách (28dětí)

Mateřská škola Havlíčkova se nachází v centru města, ale v klidném prostředí (vedle Polikliniky), uprostřed kvetoucí přírodní zahrady vybavené velkým množstvím přírodních prvků s vyvýšeným terénem. K odpočinku slouží lavičky ve stínu letitých stromů - listnatých i jehličnatých. Zahrada MŠ je zpřístupněna veřejnosti, a to v odpoledních hodinách a o víkendech. Budova MŠ má novou fasádu, nová okna, nově zrekonstruované umyvárny, WC dětí a chodbu školy. Upřednostňujeme řadu nevšedních forem a metod práce. Dětem nabízíme možnost pracovat s netradičními materiály při výtvarné a pracovní činnosti, které mohou rozvíjet v zájmové činnosti „ Malujeme s Kašpárkem „. Seznamují se s prvky tvořivé dramatiky, která rozvíjí schopnost komunikace dětí. Podporujeme zdravý tělesný vývoj a rozvoj fyzických schopností prostřednictvím, „sportovních her“, „tanečků pro Malenky a Malečky“, sportovní gymnastiky a návštěvou solné jeskyně. Polytechnické zaměření rozvíjíme v zájmové činnosti „ Kutílek „.EVVO rozvíjíme u dětí v každodenních činnostech a v zájmové činnosti „ Kašpárek v přírodě“. Zahrada mateřské školy je přírodní zahradou. V ní naleznete Mini arboretum MŠ, přírodní prvky, hmyzí domeček, broukoviště, indiánskou vesnici, bylinkovou a zeleninovou zahrádku. V rámci projektu ŽP pod nazvaném ,,Učíme se v přírodě,, realizujeme nové prvky zahrady – indiánské  teepee, dendrofon, vodní prvky, naučnou tabuli s interaktivními prvky zaměřené k výuce v přírodě, letní louku, bylinkovou skalku a zeleninovou zahradu.  Rodiče pro své děti mají možnost výběru z široké škály v zájmové činnosti, při maximálním respektování dětské individuality.

Kašpárek, který je motivačním prvkem výchovně vzdělávacího programu naší MŠ, provází děti během denních činností a  je zastoupen v logu naší školy. Hlavní úkoly mateřských škol jsou podrobně zpracovány v ročním plánu školy „Kašpárek a barvy kolem nás“. Projekt, rovněž pod názvem ,,Kašpárek a barvy kolem nás“, je financován evropskou unií, jako Šablony II. Jedná se zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na základní školu. Pomocí pohádkové postavy „Kašpárka“ směřujeme program k tomu, aby děti, které opouštějí MŠ, byly osobnosti co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, schopné se dívat kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, schopné se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které přináší život.

Přihlásit nebo Registrovat