A+ A A-

NADSTANDARDNÍ NABÍDKA V MŠ

Naše mateřská škola nabízí pro děti širokou nabídku zájmových aktivit. 

"KUTÍLEK" - polytechnický kroužek 

                   - určeno pro děti III. a IV. třídy 

                   - vyučující: p. uč. Dominika Franerová (II. třída) 

                   - sudé týdny ve čtvrtek - 15:00 - 16:00

 

"KAŠPÁREK V PŘÍRODĚ" - rozšiřování poznatků o přírodě v praxi

                                            - vyučující: p. uč. Jana Fialová (IV. třída) 

                                            - určeno pro děti IV. třídy 

                                            - sudé týdny v úterý - 15:00 - 16:00 

 

"TANEČKY PRO MALENKY  A MALIČKY" - hudebně pohybové hry

                                                                    - vyučující: p. uč. Jitka Desenská (I. třída)

                                                                    - určené pro děti od 3 let 

                                                                    - sudé týdny ve středu - 15:00 - 15:30 

 

"SKÁČEME S KAŠPÁRKEM" - zábavné cvičení pro nejmenší děti 

                                                - vyučující: p. uč. Bára Lindovská (I. třída)

                                                - určeno pro děti I. a II. třídy 

                                                - liché týdny ve středu - 14:45 - 15:30 

 

"DRAMATICKÝ KROUŽEK" - vyučující: p. uč. Veronika Chovancová

                                               - určeno pro děti III. a IV. třídy 

                                               - liché týdny v pondělí- 15:00 - 16:00 

 

"BREBENTÍLCI" - rozvoj řeči pomocí her, pohádek, didaktických pomůcek...

                           - vyučující: p. uč. Kateřina Vaňková (IV. třída) 

                           - každou středu (sudé týdny - 8:00 - 10:00, liché týdny - 12:30 - 14:30) 

 

"FUN WITH SARA" -  seznámení dětí s Angličtinou hravou formou

                                - vyučující: p. uč. Sára Cimingová (II. třída) 

                                - 2 skupiny: úterý a čtvrtek (sudé týdny - 12:30 - 13:00, liché týdny - 9:00 - 9:30) 

 

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA DĚTÍ ŠPIČKOVÁ - OPAVA 

- sportovní průprava dětí v mateřské škole 

- 60 minut - 1x týdně 

- určené pro děti od 3 let 

Přihlásit nebo Registrovat