A+ A A-

Aktuality MŠ Havlíčkova

Předání dalších herních prvků na zahradě MŠ Havlíčková v rámci projektu SFŽP

V pondělí  14.12. 2020 byla za účasti vedoucí odboru školství paní Ing. Andreji Štenclové a

koordinátorky EVVO MMO paní RNDr. Kateřiny Durčákové předána další část přírodní zahrady

pod názvem „ Učíme se v přírodě“ dětem  z MŠ Havlíčkova.

Zahradu jsme vysoutěžili ze státního fondu Životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí v hodnotě 200 000Kč .

Cílem bylo vybudovat pouto k přírodě, ve které se děti pohybují v omezené míře.

Vybudováním přírodních a naučných prvků chceme rozvíjet u dětí touhu po poznání, touhu po objevování a přirozeném pohybu, který děti potřebují.

V rámci otevřených zahrad mateřských škol je zahrada určena i pro širokou veřejnost. Tímto chceme podporovat možnost pobytu rodin v přírodním prostředí naší zahrady.

 

 „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

obrazek 2

 

Knoppová Ludmila

ředitelka školy

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vedení města souhlasí s otevřením MŠ od 25. 5. 2020, ve kterých bude probíhat běžný provoz v souladu s metodickým pokynem MŠMT. Běžný provoz tedy začne v pondělí 25.5, 2020 dle běžné otevírací doby. 

Přihlásit nebo Registrovat