Mateřská škola Havlíčkova / Milostovice / Vlaštovičky

„Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým”

Milostovice
6. května 37/4
74601 Opava - Milostovice
(mapy.cz)
tel.: 553661037
email: msop.mil@volny.cz
Havlíčkova
Havlíčkova 1750/4
74601 Opava
(mapy.cz)
tel. ředitelka: 553716781
tel. třídy: 553712160
email: info@skolkahavlickova.cz
Vlaštovičky
Jarní 22/13
74601 Opava - Vlaštovičky
(mapy.cz)
tel.: 553793442
email: msvlastovicky@atlas.cz
A+ A A-

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ pro obnovení provozu od 25.5.2020

Vážení zákonní zástupci, v souvislosti s uvolňování mimořádných opatření Vám zasíláme informace pro obnovení provozu v MŠ a s možností se účastnit se vzdělávacích aktivit.

Vedení města souhlasí s otevřením MŠ od 25. 5. 2020, ve kterých bude probíhat běžný provoz v souladu s metodickým pokynem MŠMT.
Do MŠ mohou být teoreticky přijaty všechny děti bez omezení (i rodičů na MD).
Informovala vedení školy dne 6.5.2020, Ing. Andrea Štenclová, vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy.

Je jen na Vašem rozhodnutí, zda budete Vaše dítě do MŠ posílat.
1. Prosíme tedy ty zákonné zástupce, kteří své dítě ještě do MŠ nepřihlásili, aby tak učinili zasláním emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to do 18.5.2020 11hod, nebo zprávu o přítomnosti dítěte do požadovaného termínu vhodit do poštovní schránky, popřípadě telefonicky
2. Provoz MŠ bude v obvyklém čase od 6,00 -16,30

Při otevření MŠ je nutné dodržovat řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů, které byly vydány ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 30.4.2020
1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
2. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
• Minimalizovat velkého shromažďování osob před mateřskou školou.
• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti/)
3. Vstup do mateřské školy
• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu, jen jedna osoba (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu i v prostorách mateřské školy.
• MŠMT doporučuje organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Zajistěte prosím dětem vhodné oblečení a obutí pro tuto příležitost.

Při příchodu do MŠ je nutné věnovat pozornost těmto 8 bodům a vyhodnotit tato rizika.
Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou).
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod..),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří dítě, které naplňuje alespoň jeden bod z bodů (1-8) uvedených výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
• Doporučuji, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti na vzdělání dítěte i tak, před nástupem do mateřské školy předloží zákonní zástupci písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění.
• To znamená, že každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění. Dokument "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ" ke stažení zde.

Ošetřovné
Nárok na ošetřovné by Vám však mohl zůstat. „pokud nehrozí u dítěte ani v rodině žádná
zdravotní rizika, přesto ho nevyšle do školky nebo do školy, tak nárok na ošetřovné zanikne,” řekla Novinkám ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
Zároveň ale dodala, že vše závisí pouze na čestném prohlášení, ve kterém mohou rodiče uvést objektivní zdravotní i sociální důvody, proč dítě do školy nepošlou, a ošetřovné jim pak zůstane. Vše tak nakonec záleží na tom, co si rodič do čestného prohlášení vyplní. Nic jiného totiž dokládat nebude, ani potvrzení od lékaře, ani podpis prarodičů. Pokud v něm např. vyplní, že dítě je náchylné k nemocem, a proto se rozhodl ho do školy neposlat, do školy ho tak nakonec stejně poslat nemusí.

Ohledně podmínek pro přiznání ošetřovného se obracejte na MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz.
Děti budou poučeny o zvýšené hygieně o dostatečném mytí rukou, o používání desinfekce o používání jednorázových ručníků vše bez dotyku rukou.
V prostorách školy bude proveden nástřik všech prostor školy a dále provozní zaměstnanci několikrát denně dle manuálu budou udržovat prostory a předměty, které užívá velký počet lidí v naprosté čistotě několikrát denně.
Děti si samostatně nenabírají jídlo, ani pití a neberou si ani příbory.

Na Mateřskou školu se neuplatňuje omezení 15 dětí ve skupině.
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Při podezření na příznaky COVID -19
Dítě je nutno umístit do samotné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte .
Ostatní děti změní výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.
Pokud se příznaky projeví u zaměstnance školy, opustí školu ihned a děti zněná aktivitu na pobyt venku s použitím roušky dokud není známý zdravotní stav zaměstnance školy.

 

Přihlásit nebo Registrovat