Logo

Schůzka rodičů k ŠVP

30.4. 2018 v 15.30 hod. se uskuteční schůzka rodičů dětí, které se zúčastní školy v přírodě - ÚČAST VŠECH JE NUTNÁ! Rodiče zde budou informováni o požadavcích z naší strany ohledně vybavení jednotlivých dětí a organizačních záležitostí. Pokud má některé z dětí omezení nebo zvláštní požadavky ohledně stravy (pouze ze zdravotních důvodů - cukrovka, alergie atd.), jeho zákonný zástupce jej na schůzce předloží, abychom mohli učinit příslušná opatření.

© 2014 vytvarime.cz, hosting hostime.cz